Dzieci

GR. I: 16:30-17:30 wtorek, piątek
GR.II: 17:30-18:30 wtorek, piątek

S.P. 17, ul. Starowiejska 15, os. Stałe

Młodzież

18:30-20:00 wtorek, piątek

S.P. 17, ul. Starowiejska 15, os. Stałe

Dorośli

20:00-21:30 poniedziałek, czwartek

S.P. nr 8, ul. Spółdzielcza 9
Dąbrowa Narodowa

KOBUDO

19:30-21:30 środa

S.P. nr 8, ul. Spółdzielcza 9

Jaworzno, Dąbrowa Narodowa