SYMBOLIKA

Symbolika emblematu

      Skręcona skośnie pięść w białym kole symbolizuje karate tradycyjne. W czerwonym kole (symbolizującym wschodzące słońce) widnieje złocistego koloru brama Surei No Mon („Brama dobrych manier”) – symbol Okinawy. Niebieskie tło symbolizuje morze otaczające zewsząd wyspę Okinawę. Białe smugi symbolizują rozpowszechnianie się Okinawa Karate na cały świat.

    Symbolem naszej organizacji jest stylizowany znak „O-SHU-KAI”. Został utworzony z konbinacji trzech liter w jeden symbol graficzny. O SHU KAI oznacza stowarzyszenie królewskich ćwiczeń. (O) – KRÓL, (SHU) – ĆWICZENIE i (KAI) – STOWARZYSZENIE. Bardzo ważna jest pierwsza litera która określa króla Okinawy mieszkającego na zamku w Shuri, gdzie powstało ShuriTe (Okinawa Shorin-Ryu).

O – ma wiele znaczeń jak „król”, „unikalny”, „lepszy” albo „najlepszy”. Przypisuje mu się też znaczenie rozwoju zwyczajnego talentu i najlepszą postawę umysłu tzn. myślenia. Postawę i działanie natężone w kierunku ulepszenia siebie! Mieć dobre myśli, dobrą świadomość, najlepsze zrozumienie, najlepszy umysł, najlepszy charakter, najlepszą świadomość. Należy więc poszukiwać każdego dnia sposobu na podniesienie swojego poziomu duchowego, przyjmując w ten sposób postawę prowadzącą do przezwyciężenia samego siebie.

SHU – zawiera pojęcie pracy „ćwiczeń technicznych” ale również wprowadzenia dyscypliny wewnętrznej, wykonywania wysiłku skierowanego na ciągłą walkę z samym sobą co w końcu doprowadzi do pełnej samokontroli. Liczne są przykłady, które można by było przytoczyć np. zmęczenie, które występuje po wysiłku fizycznym albo psychicznym. Pokonanie tego rodzaju trudności można traktować jako ćwiczenie walki prowadzącej do samorealizacji. Nie należy zapominać, jak ważne jest aby ten rodzaj pracy wewnętrznej wykonywać razem z partnerem. Wspólne działanie powoduje otworzenie się na siebie i w tym czasie na innych. Indywidualizm może niektórym przynieść rozwój, ale z drugiej strony powoduje on wzrastanie dumy, która wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Jeżeli nasze cele i sposób ich osiągnięcia będą pozytywne, jeżeli się skoncentrujemy na celu aby go osiągnąć i jeżeli nadamy swoim działaniom pełną determinację – osiągniemy zamierzony rezultat. Dlatego jest tak ważne dokonanie dobrego wyboru – znalezienia dobrej drogi – naszej drogi. Ta walka prowadzona z samym sobą nie jest pracą łatwą ale prowadząc przez przezwyciężenie trudności zewnętrznych dnia codziennego prowadzi do pokonania własnego Ego.

KAI – ten termin oznacza ducha grupy, organizacji. Najpierw jesteśmy powołani do wzajemnego poznawania się, później do utrzymania związków a następnie do wymiany na wszystkich płaszczyznach (narodowych, międzynarodowych). Jest to cel zbliżenia się jednych do drugich, nauki lepszego poznania – aby w końcu rozszerzać przyjaźń pomiędzy wszystkimi.